Skip to main content

Rollenbaan Werpstraalmachines

Rollenbaan werpstraalmachines worden op grote schaal gebruikt voor het stralen van platen, profielen, gelaste constructies, buizen en grote profielen. Zij bieden hoge productiesnelheden met minimale onderhoudskosten.

Componenten en onderdelen die moeten worden gestraald, zijn er in allerlei vormen en afmetingen. Elk type straalmachine is afgestemd op specifieke behoeften wat betreft doorvoercapaciteit, productvorm, grootte, kwaliteit enz. Veel producten hebben een groot oppervlak in verhouding tot hun dikte, zoals platen, balken, en vrij complex gevormde producten, maar die kunnen plat op een rolsysteem worden gelegd. Dergelijke producten kunnen effectief worden gestraald in een roltransportstraalmachine.

Samen met hangbaan werpstraalmachines bieden rollenbaan werpstraalmachines een geschikte oplossing om dergelijke producten te stralen. Deze machines zijn speciaal ontwikkeld voor constructiedelen die op grote schaal worden gebruikt in de machinebouw, scheepswerven, de automobielindustrie, zware infrastructurele constructies (bruggen, offshore, gebouwen) enz. Ze worden ingezet voor het ontkalken, verwijderen van roest, verwijderen van oude verf en het voorbereiden van het oppervlak voor coating, schilderen, etc.

Wat de behoefte ook is, Straaltechniek werkt nauw samen met de klanten om de best mogelijke oplossing te bieden om de straalprocessen te optimaliseren. Het voorbehandelen van de onderdelen voor het stralen, het straalproces en het reinigen met borstels, luchtmessen etc. wordt veelvuldig toegepast om een zo optimaal mogelijk resultaat voor de klant te behalen.

Wij nodigen u uit om de volgende secties door te nemen voor meer informatie over de constructie, werking en mogelijkheden van de machine:

Overzicht

Rollenbaan werpstraalmachines worden op grote schaal gebruikt voor het stralen van relatief vlakke oppervlakken zoals plaatstaal, grote I-profielen, U-profielen, enz. De machine is opgebouwd uit verschillende modules om het gewenste straalresultaat te bereiken.
Deze straalmachines hebben inlaatsecties die kunnen zijn voorzien van extra modules zoals warmeluchtblazers voor ontvochtiging of een standaard inlaat waardoor de onderdelen in de machine komen. Tijdens het invoeren van het product in de machine kunnen sensoren de hoogte van het product detecteren en de reinigingssecties aanpassen aan de hoogte van het binnenkomende product.

Een complete geïntegreerde unit met hoppers, straalmiddeltransportschroeven, elevator, straalmiddelreinigers, silo’s, kleppen en stofopvang unit enz. werken synchroon om het gewenste straalresultaat op het product te bereiken.

In de volgende paragrafen worden de verschillende modules van de machine toegelicht:

Onderdelen van de rollenbaan werpstraalmachine

1) Rollenbaan

Rollen worden gebruikt om de producten door de machine te transporteren van de inlaat/laadzijde van de straalmachine naar de straalzone en uiteindelijk naar de uitgang/lossectie van de machine. De rollen worden ondersteund door zware, zeer duurzame lagers aan beide uiteinden van de rol-as. De lagers in de straalzone hebben een labyrint en extra stofafdichtingen om te voorkomen dat straalmiddel in de lagers terechtkomt. Elke roleenheid is verbonden door een reeks tandwiel- en kettingaandrijvingen om de rotatie van de rollen te bewerkstelligen. De transportsnelheid ligt meestal tussen 0,5 en 3,0 m/min. De transportsnelheid kan worden geregeld met een aandrijfeenheid met variabele frequentie. De standaard rollenbaan werpstraalmachine wordt geleverd met rollen met een breedte van 800 mm en een lengte van 3 m van inlaat tot uitlaat. De machine kan echter worden aangepast naar verschillende afmetingen om te voldoen aan de behoeften van de klant en/of de te behandelen producten.

Wegens de schurende straalwerking in de straalzone, worden de rollen in de straalzone gemaakt van hoogwaardig slijtvast mangaanstaal. In andere secties wordt standaard constructiestaal gebruikt voor de rollen. Voor speciale toepassingen kunnen de rollen aan de uitgangszijde worden bekleed met een speciale rubberen voering die krassen voorkomt op de gestraalde en gereinigde producten die de machine verlaten.

De hoogte van de rollen vanaf de grond wordt meestal in overleg met de klanten bepaald, maar voor de meeste straalapplicaties worden de walsen zeer dicht bij het grondniveau geplaatst. Sommige producten die moeten worden gestraald kunnen gemakkelijk 6 tot 8 m lang zijn en enkele tonnen wegen. Om het laden en lossen van dergelijke producten te vergemakkelijken, worden de walsen dicht bij het maaiveld geplaatst, terwijl verschillende modules van de machine zich onder het maaiveld bevinden.

2) Machinebehuizing: ingang en straalkamer

De machinebehuizing is vervaardigd uit gelaste staalplaten en versterkt met de nodige profielen voor extra structurele sterkte en stijfheid. De invoersluis is voorzien van rubberen gordijnen waardoorheen de te stralen delen de machinebehuizing binnenkomen. Afhankelijk van de behoefte van de klant, kan de machine kort na de ingangszone worden voorzien van een voordroog-/ontvochtigings-unit. Dit wordt meestal bereikt door het blazen van hete lucht inclusief de juiste afzuiging. Een afzuigsysteem met labyrint wordt over het algemeen opgenomen bij de inlaatzone die helpt bij het afzuigen van straalmiddel dat anders via de ingang zou kunnen wegvloeien. De cabine wordt vervaardigd met een speciale bekleding van ofwel slijtvast mangaanstalen bekleding danwel verwisselbare slijtplaten.

Deze constructie zorgt ervoor dat het straalmiddel dat de wand van de cabine treft, geen schade toebrengt aan de buitenwand van de cabine. In de cabine zijn inspectieluiken voor onderhoud aangebracht, uitgerust met waterdichte veiligheidsvoorzieningen voor een goede en veilige werking. De wielen van de straalturbine zijn strategisch geplaatst om een volledige straaldekking van het product te bereiken. Afhankelijk van de grootte en de specificaties van de machine kunnen er verschillende straalwielen aan de boven-, zij- en onderkant op het frame zijn gemonteerd. De gebruikelijke opstelling kan variëren van 4 tot 16 wielen. De rollen en de plaatsing van de straalwielen aan de onderzijde worden zorgvuldig gekozen en zodanig uitgelijnd dat de straal van het straalmiddel dat uit de turbine vliegt door de ruimte tussen twee rollen gaat maar de rollen niet rechtstreeks raakt.

3) Machinebehuizing: reiniging en uitgang

Kort na de straalzone passeren de producten verschillende reinigingssecties. Bovenaan de reinigingssectie is een afzuig-unit bevestigd, die de stoffige lucht naar de filter afzuigt. Het labyrint zorgt ervoor dat de grotere deeltjes worden tegengehouden en terug in de machinekamer vallen. Bovendien kan het systeem worden uitgerust met speciaal ontworpen borstels om de oppervlakken te reinigen. Om de reiniging van producten met verschillende hoogtes te realiseren, wordt een hoogtedetectiesensor gebruikt. Dit signaal wordt doorgegeven aan de motoren aan de bovenzijde van de reinigingskamer, die automatisch de hoogte van de borstels aanpassen.

Een rolborstelunit bestaat uit een roterende borstel waarachter een schroeftransportsysteem is geplaatst. De borstel verwijdert door zijn rotatie het stof en het straalmiddel van het oppervlak van de producten. Door de rotatie van de borstel worden de straalmiddeldeeltjes van de borstel weggeslingerd. Deze straalmiddeldeeltjes worden vervolgens opgevangen in de kap/behuizing die tevens is voorzien van een schroeftransportsysteem. Het transportsysteem zorgt ervoor dat de in de behuizing opgevangen straalmiddel naar de zijgoten wordt getransporteerd, waardoor het straalmiddel uiteindelijk naar de vultrechters in de bodem van de machine wordt getransporteerd.

Afhankelijk van de behoefte van de klant en/of het product kunnen één of meer van deze borstelreinigingsapparaten in de machine worden geïmplementeerd. Naast het borstelreinigingssysteem zijn ook verschillende luchtsproeiers geïmplementeerd die voor een extra reinigende werking zorgen en het stof/straalmiddel verwijderen door het inblazen van lucht. De borstelwerking en het afblazen van de lucht werken continu om een stofvrij, schoon product te verkrijgen aan het einde van de lijn. Het product verlaat de machine via rubberen sluizen aan het andere uiteinde en kan naar het volgende proces.

4) Systeem voor transport en terugwinning van media - Trechters en Schroeftransporteurs

Trechters en schroeftransportsystemen
Onderstaande figuur toont de trechters en schroeftransportsytemen die onder de transportrollen van de werpstraalmachine zijn geplaatst. De onder een bepaalde hoek ontworpen hoppers zorgen ervoor dat het straalmiddel in het schroeftransportsysteem terechtkomt. Een lange, tweerichtingsschroef transporteert het straalmiddel naar de dwarstransportschroeven. Dit wordt bereikt door links- en rechtsdraaiende schroefdraden op een enkele spindel. De dwarsschroef transporteert het straalmiddel naar de voet van de elevator.

5) Systeem voor transport en terugwinning van media - Elevator, Reiniger en Silo

Elevator
De elevator bestaat uit riemschijven waartussen een band met bekers een eindeloze lus vormt. Als een van de gemotoriseerde riemschijven draait, beweegt de band de bekers. De bekers brengen het straalmiddel naar boven, waar het wordt uitgestort in een trechter die met een straalmiddelreiniger is verbonden. Zo wordt het gebruikte straalmiddel van het onderste naar het bovenste niveau getransporteerd. Voor meer uitleg over onze elevatoren, type, capaciteit etc, klik hier.

Cascade Reiniger
De straalmiddelreiniger is verbonden met de elevator en gemonteerd op de straalmiddelsilo. Het straalmiddel valt achter een draaibare klep met contragewichten die het straalmiddel over de gehele breedte van de reiniger verdeelt. De instelling van deze contragewichten zorgt voor een optimaal straalmiddelgordijn. De aansluiting van het afzuigsysteem op de stofafzuiging verwijdert de fijne straalmiddelen en het stof, zodat het gereinigde straalmiddel in de opslagsilo valt.

De luchtstroom door de reiniger kan worden geregeld afhankelijk van de korrelgrootte en het type straalmiddel. Een verwijderbare zeef vangt eventuele grove stukken op. Er is een servicetoegang tot deze zeef voorzien, zodat de zeef periodiek/frequent kan worden geïnspecteerd en gereinigd.

Trommelreiniger
Voor het verwijderen van grove verontreinigingen kan de machine worden uitgerust met een trommelzeef. De elektrisch aangedreven trommel is leverbaar met diverse perforaties en verwijdert automatisch de grove verontreinigingen. Het stof wordt in de tweede stap door de straalmiddelreiniger uit het straalmiddel gezogen.

Magneetafscheider (gieterij)
Om het metallisch straalmiddelmiddel van zand te scheiden, wordt een dubbele Magneetafscheider gebruikt. Na een eerste scheiding valt het straalmiddel in de reiniger, waar het stof van het straalmiddel wordt gescheiden door een luchtstroom afkomstig van het afzuigsysteem. De straalmiddelsilo, gemaakt van standaard staal, bevindt zich onder de media reiniger. Hij is uitgerust met een niveau-indicator die informatie over het niveau in de silo doorgeeft en een indicatie geeft op de schakelkast. Speciale doseerkleppen worden op de uitlaat van de silo geplaatst. Met deze kleppen is het mogelijk een perfecte afstelling van de benodigde hoeveelheid straalmiddel te regelen. Deze kleppen worden pneumatisch bediend en kunnen alleen worden geopend wanneer de turbinewielen draaien.

Automatische doseerkraan (AAD)
Straaltechniek heeft een nieuwe generatie doseerkleppen ontwikkeld met lineaire motoren met een terugkoppelsysteem gekoppeld aan de stroom en frequentie van het straalwiel. De regeling van deze klep is zeer belangrijk omdat deze zichzelf instelt op een vooraf ingestelde waarde, namelijk de stroom (A) op het wiel. Wanneer de frequentie van de turbines / straalwielen wordt gewijzigd, zal de AAD automatisch evenredig worden aangepast. Voordelen van AAD kleppen:

  • Straaltechniek AAD klep werkt ook met niet-magnetische straalmiddelen;
  • Zeer eenvoudig om de stroom van het werp/straalwiel te veranderen;
  • Constante stroom op werpwiel geeft een constante straalkwaliteit;
  • Als we het type straalmiddel veranderen, wordt de stroom van het werpwiel automatisch aangepast;
  • Bij normale kleppen raken na verloop van tijd bepaalde onderdelen van het straalmiddeltransportsysteem versleten, waardoor ook de stroming van de werpwielen wordt beïnvloed. In het geval van een AAD-afsluiter wordt deze verandering automatisch aangepast;
  • In het geval dat het straalwiel wordt aangestuurd met een frequentieomvormer, zal de AAD automatisch de stroom van het straalmiddel naar de wielen aanpassen;
  • Zeer eenvoudig te implementeren in vergelijking met een normale klep.

De grootte van het te stralen product en de doorvoersnelheid die nodig is om een gewenst straalresultaat op het product te bereiken, bepalen de totale dimensionering en capaciteit van de machine. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de standaard machinematen en de algemene specificaties. Echter, Straaltechniek levert ook maatwerk voor een breed spectrum van industrieën. Neem contact met ons op voor uw specifieke wensen en een van onze verkoopmedewerkers zal uw wensen inventariseren en de best mogelijke oplossing bieden.

Referentiefoto's

WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?

Straaltechniek International Groep

Wij bieden de meest geavanceerde oplossingen in de (high-end) metaalverwerkende industrie en leveren voor elk specifiek probleem maatwerk.

Een wereldwijd netwerk van verkoop- en servicepunten biedt ondersteuning bij het uitvoeren van onze zeer uiteenlopende projecten.

©2021 Straaltechniek International Groep. Alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden. Privacyverklaring.

Realisatie: Puntmedia

Open chat
1
Kunnen wij u helpen?
Kunnen wij u helpen?