Skip to main content

Hängbläster

Straaltechniek har utvecklat både standard- och kundanpassade blästermaskiner för olika typer av processer för att kunna möta särskilda behov inom bland annat gjuteri, industrilackering, verkstadsindustri och legoblästring. En hängbläster är en av de mest flexibla modellerna för blästring. Denna modell är också känd som krokbläster eller hängbanebläster.

Hängblästern har fått sitt namn för att produkterna genomgår blästring medan dom är upphängda på en roterande krok. Blästermaskinen är utrustad med blästerturbiner som även kallas slunghjul . En hängbläster installeras ofta som en inline-lösning för bland annat gjuteri, industrilackering, verkstadsindustri och legoblästring. Denna blästermaskin är i sitt standardutförande halvautomatisk men kan också levereras med helautomatiska blästerfunktioner.

Läs igenom följande avsnitt för mer information:

Översikt

Hängblästern är utvecklad för att kunna blästra produkter inom ett brett spektrum av storlekar och utförande. Blästring, som är en mekanisk bearbetningsprocess, används antingen för att förbereda en yta för efterföljande process eller som en slutlig ytbehandlingsmetod. När ytan blästras kommer blästersanden, mer känt som blästermedel, att ge den nödvändiga ytstrukturen för efterföljande process. Blästring kan också användas för att avlägsna smuts/föroreningar och göra ytan ren eller för att skapa en slutlig finish. De produkter som ska blästras är upphängda en och en eller i batcher på fixturer på en transportbana. Godset matas automatiskt in vid blästerkammarens öppning. Operatören befinner sig därför alltid på ett säkert avstånd från själva blästerkammaren.

Blästermedlet slungas ut från slunghjulen i mycket höga hastigheter (80 till 150 m/s) mot de produkter som ska blästras. Under blästringen roterar krokarna kontinuerligt och växlar automatiskt mellan olika förinställda lägen inuti blästerkammaren. Denna rörelse av kroken i blästerkammaren är utformad för att optimera och uppnå komplett täckning och önskad ytfinish på produkterna. När blästercykeln är klar går kroken automatiskt ut ur blästringskammaren och operatören kan ta vid.

Hängblästerns uppbyggnad/delar

1) Blästerkammare

Blästerkammaren på en hängbläster är det utrymme där den faktiska blästringen sker. Blästermedel slungas ut från slunghjulen och träffar de produkter som ska blästras. Blästerkammaren är själva basen i blästermaskinen där övriga komponenter och delar monteras. Blästerkammaren är rejält tilltagen i sin robusta uppbyggnad för att säkerställa en lång livslängd.

På blästerkammarens insida finns extra slitstarka skyddsplåtar i mangan alternativt i härdat verktygsstål, även benämnt som Tool Steel.
Skyddsplåtarna sitter där dom är direkt utsatta för blästermedlet och skyddar blästerkammaren och bidrar på så sätt till blästermaskinens långa livslängd.
Straaltechniek International använder enbart komponenter från betrodda leverantörer inom Europa. Över 45 år i branschen borgar för att kvaliteten på våra produkter är mycket tillförlitlig och hållbar, vilket också gör Straaltechniek till ett naturligt val för ett produktivt och långvarig kvalitetsarbete.

2) Automatiska dammtäta dörrar

Dörrarna öppnas och stängs automatiskt och minskar därmed operatörens arbetsbelastning. Dörrarna säkerställer även en god tätning mot dammläckage. På toppen av dörröppningen finns en sluss som ger möjlighet att transportera in och ut godset som ska blästras. Dessa slussar är förseglade med gummiridåer för att förhindra läckage ut ur blästerkammaren.

3) Säkerhetszon och serviceplattform

Hängblästern kan förses med en säkerhetszon framför maskinen för ökad personlig säkerhet. Speciella sensorer placeras framför blästermaskinens öppning. Om en person kommer in i zonen mellan maskin och sensorer stannar hela maskinen genom en säkerhetsspärr.

En säkerhetsstege leder upp till serviceplattformen där man enkelt kommer åt blästermaskinens vindsikt och elevator.

4) GN slunghjul

Det patenterade GN-slunghjulet är ett resultat av vår intensiva forskning och utveckling och erbjuder en prestanda som får både våra kunder och konkurrenter att tappa hakan.
Slunghjulen placeras i noggrant utvalda positioner på blästerkammaren för att uppnå maximal blästring.

Upp till 70% högre blästringseffekt, 10 gånger längre livslängd för slungbladen och 3 gånger längre livslängd på själva slunghjulet är något som GN-slunghjulet erbjuder. Det är också mycket lämpligt för blästring med stålsand som för övrigt är ett aggressivt blästermedel.

Med hjälp av den djupgående kunskap vi fått under utvecklingsfasen av GN-slunghjulet, kunde våra experter maximera täckningsgraden av blästringen och på så sätt använda färre antal slunghjul för att uppnå önskat resultat. Tillsammans med övriga fördelarna som listas erbjuder GN-slunghjulet även snabbast avkastning på investering och en ytterligare lång livslängd därefter.

5) Överliggande transportbana / Roteranda krok

Baserat på form, storlek , kvantitet, ytor som ska blästras, produktionsflöde så erbjuds flera olika modeller av hängbläster

  1. Enkel conveyor med Y, I eller O bana med dörrar på framsidan av blästermaskinen
  2. Genomloppsfunktion med conveyor och dörrar på båda sidor av blästermaskinen
  3. Genomlopp med conveyor och slussar istället för dörrar

6) Transportskruv och elevator

Blästermaskinen har ett speciellt utvecklat system som möjliggör kontinuerlig återvinning och rekonditionering av blästermedlet. Blästermedlet slungas från slunghjulen mot produkten som  blästras och faller därefter ner i den trattformade botten på blästerkammaren. Därefter transporteras blästermedlet via en transportskruv till botten av elevatorn.

Elevatorn transporterar upp blästermedlet till toppen av blästermaskinen där vindsikten finns. Elevatorn består av ett robust tillverkat schakt och inuti sitter drivhjul upptill och nedtill. Monterat på drivhjulen finns ett ändlöst elevatorband med ett anpassat antal medbringarskopor. Dessa skopor transporterar blästermedlet från botten av elevator upp till toppen där blästermedlet sedan matas vidare till vindsikten. För mer information om elevatorns uppbyggnad klicka här.

7) Vindsikt + lagring av blästermedel

Blästermedlet som transporterats upp via elevator matas vidare till vindsikten. Större partiklar som slagg mm. stannar i ett löstagbart galler. Innan blästermedlet faller ner genom själva vindsikten fördelas det jämnt över hela vindsiktens bredd med hjälp av en motvikts-baffel. Blästermedlet faller därefter ner genom vindsikten som separerar ut dammet från blästermedlet. Det rekonditionerade blästermedlet faller ner i ett magasin. Dammet förs med luften till filtret och vidare till dammuppsamlaren i botten av filtret. Denna process ger ett återvunnet blästermedel som är fritt från damm med en optimal driftsblandning. Blästermedlet är nu i magasinet, återigen redo för att matas ut till slunghjulen via en justerbar blästermedelsventil. För mer information kring våra återvinnings-system klicka här.

8) Labyrint och dammavskiljare

På grund av blästermedlets kinetiska kraft och inverkan frigörs vid processen damm som kommer från nedslitning av blästermedlet samt erodering från produkten som blästras. Ventilatorn ”suger” ut dammet från blästerkammaren tillsammans med luften genom utsugningsventilerna. Framför dessa ventiler i blästerkammaren sitter speciellt utformade baffelplattor och labyrinter för att fånga upp större partiklar. De större partiklarna träffar baffelplattan och förlorar sin kinetiska energi och faller ner på grund av gravitation. Mindre dammpartiklar som fortfarande är luftburna passerar igenom och når dammutsugningssystemet där de avlägsnas från luftströmmen av filterpatronerna.

9) Dammavskiljare

Noga utvalda fläktar sörjer för korrekt luftflöde som är nödvändigt för att kunna skilja ut damm från blästerkammaren samt rengöra blästermedel i vindsikten. Filterenheten innehåller bafflar och filterpatroner som säkerställer att damm hamnar I botten på filtret och vidare ner i en dammbehållare. Generellt har standardfilterenheten/ dammavskiljaren en rengöringseffektivitet på 99,9%. För speciella tillämpningar och strängare krav arbetar Straaltechniek nära moderbolaget Naaykens (Naaykens.com) för att erbjuda ett brett spektrum av lösningar.

Mer information om system för avskiljning hittar du här.

Olika modeller av hängbläster

Att tydligt förstå kundens behov är det första steget för att Straaltechniek ska kunna erbjuda en optimal modell av slungblästermaskin. En standard slungblästermaskin, som erbjuder stor flexibilitet och täcker ett brett utbud av produkters former och storlek kanske inte alltid är lämplig för en viss produkt. Varje kund är unik när det gäller bland annat fabrikslayout, process, materialhantering, tillgänglig infrastruktur, utrymme, integration med andra processer och flöde.

I första steget går Straaltechniek tillsammans med kunden igenom kraven tydligt och hjälper kunden genom att erbjuda den mest kostnadseffektiva och optimala lösningen. Några av de modifierade versionerna av hängbläster som visas nedan ger ett tydligt intryck av hur Straaltechniek jobbar för att erbjuda de bästa lösningarna till våra kunder.

Referenser

I över 40 år har Straaltechniek levererat skräddarsydda lösningar till kunder över hela världen. Straaltechniek har utvecklat standard- och kundanpassade blästermaskiner för olika typer av processer för att kunna möta särskilda behov inom bland annat gjuteri, industrilackering, verkstadsindustri och legoblästring. Våra kunder är både multinationella koncerner men även det lilla enmansföretaget. Bläddra gärna igenom våra referensavsnitt för mer information.

Referenser

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia

Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?