Obegränsade möjligheter

Beroende på era krav utvecklar vi en maskin som perfekt motsvarar era behov. Ibland är det en standardmaskin med vissa modifieringar, andra gånger skapar vi ett helt nytt koncept. På så sätt kan ni omedelbart dra nytta av vår mångåriga erfarenhet som ligger bakom dessa högkvalitativa system.

Våra system överensstämmer med samtliga europeiska standarder och det striktaste kvalitetskraven rörande (bland annat): rengöring av blästermedel, dammutsläpp och processtyrning.

Trumbläster

Lämplig för många olika typer av föremål av varierande form, även för ömtåliga arbetsstycken.

Datablad

Genomloppsbläster – Krok

För blästring av föremål som kan hängas i krokar.

Datablad

Genomloppsbläster – rullbana

Specialinstallationer för blästring av stålplåt, profiler, sektioner, rör, m.m.

Datablad

Bordsbläster

För arbetsstycken av olika storlek och vikt, som inte är lämpliga för någon av de övriga installationerna.

Datablad

Slungblästrar av standardtyp

Förutom helt skräddarsydda lösningar erbjuder vi även slungblästrar av standardtyp, som vi dessutom kan anpassa helt efter era krav.

Datablad

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia