Skip to main content

BLÄSTRING MED SLUNGBLÄSTER

Beroende på dina önskemål kommer vi att utveckla en maskin som passar perfekt för dina behov. Detta kan vara en standardmaskin med individuella modifieringar, andra gånger utvecklar vi ett helt nytt koncept. Du drar direkt nytta av vår mångåriga erfarenhet, vilket har lett fram till dessa högkvalitativa slungblästermaskiner.

Våra slungblästermaskiner uppfyller alla europeiska standarder och de högsta kvalitetskraven, bland annat när det gäller rengöring av blästringsmedel, stoftutsläpp och processflöde.

Hängbläster

Förutom helt kundspecifika lösningar erbjuder vi även standard slungblästermaskiner som vi också fullt ut kan anpassa efter dina behov och önskemål.

Läs merDatablad

Slungbläster för hängande gods

För gods som kan hängas på krokar.

Läs merDatablad

Slungbläster med rullbana

Slungbläster för blästring av plåt, profiler, format stål, rör etc.

Datablad

Slungbläster med roterande bord

För gods av olika storlekar och vikter för vilka inget av ovanstående system är lämpligt.

Läs merDatablad

Trumlingsbläster

Lämplig för många typer av objekt i en mängd olika former, inklusive känsligt gods.

Datablad

Modernisering och Uppgradering av befintlig slungbläster

Modernisering av er befintliga slungbläster av Straaltechniek International.

Mer info

Modernisering av din befintliga slungbläster av Straaltechniek International

Funderar du på att köpa en ny slungbläster, eftersom den gamla inte längre kan uppfylla de krav som ställs?

Anledning kan till exempel vara följande:

 • Förändring i er tillverkning, produkt eller hantering
 • Otillräcklig kapacitet i befintlig slungbläster
 • Långa stilleståndstider på grund av frekventa reparationer eller långa blästrings- / rengöringscykler
 • Produktionssäkerhet eller anläggningens säkerhet inte längre tillräcklig utefter dagens normer.
 • Hälsorisker , befintlig slungbläster läcker ut blästermedel och damm

Om en av dessa punkter stämmer är det ofta vettigt att få slungblästern kontrollerad och bedömd av en specialist från Straaltechniek International. En modernisering av anläggningen är ofta den snabbare, mer kostnadseffektiva och mer ekonomiska lösningen än att köpa en ny. Framgångsrika resultat kan uppnås snabbt genom att modernisera din befintliga slungbläster.  Här är några möjliga exempel:

Rekonstruktion, utbyte, ompositionering av slunghjulen. Vid behov även ytterligare slunghjul

 • Ökad produktionskvalitet och produktionskvantitet
 • Bättre bearbetningsresultat och högre produktionsflöde
 • Minskad förbrukning av blästermedel
 • Mindre maskinslitage och bättre tillgänglighet till slungblästermaskinen
 • Lägre kostnader för slitdelar och underhåll tack vare längre underhållsintervaller och mer hållbara slitdelar
 • Minskning av energi- och driftskostnader

Modernisering eller optimering av filtersystemet, blästercykeln och påfyllning av blästermedel

 • Uppnå ett högre renhetskrav
 • Effektivare rengöring av blästermedel och filterprestanda
 • Eftermontering av en automatisk påfyllare för en konstant och optimal driftsblandning
 • Lagstadgade bestämmelser, t.ex.
 • Optimera avfallshanteringen
 • Minskning av ljudnivå
 • Ergonomiska krav

Före

Efter

Modernisering av maskiner

 • Omformning av blästerkammare
 • Transportörsystem, säkerhetsgrindar, ljudisolering, robotlösningar, matare, magnetiska separatorer
 • Uppgraderingar inom styr/regler och säkerhetssensorer
 • Alternativ för fjärrunderhåll

Sammanfattade fördelar med en modernisering:

 • Avskrivningen av investeringen sker mycket snabbt
 • En modernisering är ofta en lägre investering jämfört med ett nytt system
 • En modernisering har kortare ledtider i jämförelse med att investera i en ny slungbläster
Har ni frågor kring modernisering av befintlig slungbläster tveka inte att kontakta oss

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia

Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?