Skip to main content

Vindsikt

Vindsikt 400 R

Elevatorn häller blästermedlet i vindsikten. De större partiklarna stoppas av en permanent installerad men borttagbar sikt. Därefter samlas blästermedlet upp bakom en fördelningsventil och distribueras så jämnt som möjligt över hela avskiljarens bredd. Blästermedlet faller sedan som en gardin genom en luftström och renas. Det rengjorda blästermedlet faller ner i silon. Luftströmmen för dammet till den separata avskiljaren (föravskiljaren) där det avskiljs och samlas i en dammsugarpåse.

Skaksikt

Vindsikten i standardutförande bör tömmas regelbundet. För att slippa detta kan vindsikten utrustas med en skaksikt. Denna placeras på toppen av maskinen. Blästermedlet kastas ut av elevatorn över sållet. Sikten är monterad i lätt lutning på bladfjädrar och skakas fram och tillbaka. Den kan drivas av en motorvibrator eller av en motor med remväxel och excenteraxel. Blästermedlet faller genom sikten och större partiklar töms ut på framsidan via ett rör till en sopsäck.

Vindsikt 400 RS - inkl. skaksikt

Detta är en kombination av de två lösningarna ovan.

Högkvalitativ lösning för att avskilja blästermedel

Detta system används för att avskilja magnetiserbara blästermedel (t.ex. stål, gjutjärn) från icke-magnetiserbara blästermedel (t.ex. korund, glas, keramik). Avskiljarsystemet består av en motordriven trummagnet och en avmagnetiseringsenhet för att avmagnetisera det metalliska stålblästermedlet.

Läs mer om den här avskiljarenKontakta oss

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia

Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?