Skip to main content

Lagring av blästermedel

Elevatorn transporterar blästermedlet från den lägsta punkten till den högsta i systemet för återvinning av blästermedel. Blästermedlet faller sedan in i dammavskiljaren. Den skiljer av dammet från blästermedlet. Alternativt kan en vibrationsmatare monteras på avskiljaren som säkerställer att större partiklar filtreras bort. Silon lagrar det rengjorda blästermedlet för användning i blästerkammaren.

Bilden visar en sådan silo.

  • Vi rekommenderar en dammtät anslutning mellan silo och blästerkammare
  • På så sätt hålls blästerskåpet och arbetsplatsen fria från damm
  • Våra största silor är lämpade för 20 kubikmeter blästermedel
  • För att klara detta utför vi naturligtvis hållfasthetsberäkningar, eftersom en sådan silo innehåller 100 000 kilo blästermedel!
Kontakta oss

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia

Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?