Skräddarsydda blästerhallar

Våra ingenjörer kan mycket snabbt konfigurera ett kundanpassat blästerskåp på beställning. Modulerna tillverkas sedan inom ett par veckor. Vi är mycket flexibla när det gäller leveranstider.

BlastWizard®

Den mest slitstarka blästerapparaten, med en unik påfyllningskon i brons för låga underhållskostnader och minsta möjliga tryckförluster. Detta garanterar hög produktivitet!

Visa detaljer

Golv

Använt blästermedel faller till golvet och återvinns. Ni kan välja mellan ett halvautomatiskt återvinningssystem i golvet eller en enklare lösning, beroende på era önskemål!

Visa detaljer

Elevator

Blästermedlet transporteras till elevatorn från blästerskåpets golv. Elevatorn tar blästermedlet från den lägsta till den högsta punkten i cykeln, och under tiden avskiljs dammet från blästermedlet.

Visa detaljer

Belysning

Väsentligt för kvaliteten på blästringsarbetet. Vi tar även hand om detta! Vi använder avancerade program för att tillsammans med er avgöra vilken belysning som krävs!

Visa detaljer

Filter

Vid blästring uppstår ju en hel del damm. Våra slitstarka filter är extremt kostnadseffektiva och har optimerats för korta underhållsintervaller.

Visa detaljer

Vindsikt

Blästermedlet kan användas upp till 500 gånger i blästerhallen. Sakta men säkert sönderdelas det till damm. Och man kan naturligtvis inte blästra med damm. Vindsikten säkerställer att dammet avskiljs från blästermedlet.

Visa detaljer

Dammutsug

Dammet avskiljs med hjälp av en separat avskiljare i form av ett kontinuerligt trycksatt filter med dubbelkassett av typen Pat-Jet® 2 / 13VA.

Visa detaljer

Väggbeklädnad

Straaltechniek International har flera lösningar för att skydda blästerhallens väggar, tak, dörrar och golv mot blästermedlets effekter.

Visa detaljer

Silo

Återvinning och blästermedelsförbrukning är anpassade efter varandra. Ett buffertkärl krävs dock alltid för att kompensera för variationer i flödet.

Visa detaljer

Tryckluftsbehandling

Undvik att utsätta enheten för termisk spänning orsakad av upprepade temperaturförändringar i det inkommande materialet. Vi rekommenderar att man byter ut samtliga filterelement minst en gång per år.

Visa detaljer

Processtyrning i blästerhall

Elektronikens betydelse för blästerhallar blir allt större. Från konventionella blästerhallar till robotstyrda.

Visa detaljer

Visa all information om några av de viktigaste komponeterna här

BlastWizard®

De mest slitstarka blästerapparaten, med en unik påfyllningskon i brons, för låga underhållskostnader och minsta möjliga tryckförluster. Detta garanterar hög produktivitet!

Visa detaljer
Golv

Använt blästermedel faller till golvet och återvinns. Ni kan välja mellan ett halvautomatiskt återvinningssystem i golvet eller en enklare lösning, beroende på era önskemål!

Visa detaljer
Elevator

Blästermedlet transporteras till elevatorn från blästerhallens golv. Elevatorn tar blästermedlet från den lägsta till den högsta punkten i cykeln, och under tiden avskiljs dammet från blästermedlet.

Visa detaljer
Belysning

Väsentligt för kvaliteten på blästringsarbetet. Vi tar även hand om detta! Vi använder avancerade program för att tillsammans med er avgöra vilken belysning som krävs!

Visa detaljer
Filter

Vid blästring uppstår ju en hel del damm. Våra slitstarka filter är extremt kostnadseffektiva och har optimerats för korta underhållsintervaller.

Visa detaljer
Vindsikt

Använt blästermedel faller till golvet och återvinns. Ni kan välja mellan ett halvautomatiskt återvinningssystem i golvet eller en enklare lösning, beroende på era önskemål!

Visa detaljer
Vindsiktens utsug

Dammet avskiljs med hjälp av en separat avskiljare, i form av en kontinuerligt trycksatt filterpatron med av typen Pat-Jet® 2 / 13VA.

Visa detaljer
Väggskydd

Straaltechniek International har flera lösningar för att skydda blästerhallens väggar, tak, dörrar och golv mot blästermedlets effekter.

Visa detaljer
Silo

Återvinning och blästermedletförbrukning är anpassade efter varandra. Ett buffertkärl krävs dock alltid för att kompensera för variationer i flödet.

Visa detaljer
Processtyrning i blästerhallar

Elektronikens betydelse för blästerhallar blir allt större. Från konventionella blästerhallar till robotstyrda.

Visa detaljer
Tryckluftsbehandling

Undvik att utsätta enheten för upprepade temperaturförändringar i den inkommande luften.

Visa detaljer

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia