Skip to main content

Shotpeening-maskin med dubbla kammare

Shotpeening-maskinen med dubbla kammare utgör själva hjärtat i din maskin. Det övre kärlet fyller automatiskt på det nedre kärlet under blästringscykeln. Detta möjliggör kontinuerlig blästring.

  • Låg underhållskostnad
  • Låg stilleståndstid
  • Hög produktivitet

Ventil SU 034

Vid användning av blästern ska utloppsventilen vara stängd, genom att man anlägger arbetstryck på ventilens membran. Ventilen öppnas om det inte finns något arbetstryck på membranet.

Påfyllningskon SP 014

Den övre behållaren sluts till av den tryckluftsdrivna påfyllningskonen genom vilken tryckkärlet kan trycksättas. När båda tankarna har uppnått samma tryck öppnas den tryckluftsdrivna konen. Detta innebär ett system där medlet från den övre behållaren nu kompletterar den nedre. Efteråt äger motsatt förlopp rum. Denna process upprepas så snart den nedre behållaren återigen nästan är tömd.

Huvudluftventil SU 098

Inloppet till detta luftsystem har en tvåtums huvudluftventil (SU-98). Denna ventil kan öppnas från kontrollpanelen och släpper då in tryckluften i tvåkammarblästern. Efter denna åtgärd kan samtliga återstående ventiler manövreras. Nära huvudluftventilen finns en fjärrstyrd reducerventil för en sluten slinga, som kan regleras från kontrollpanelen. Detta innebär att samtliga ventiler därefter har samma tryck.

MagnaValve 500-24-serien

Styrning och övervakning av blästermedlets flödeshastighet utförs av MagnaValves® och är en process i en sluten slinga.

Läs mer

Elektronisk tryckmätare från Parker

Läs mer

Drift

Blästern med dubbla kammare består av två behållare, en ovanpå den andra, var och en med ett grenrör. Detta system möjliggör kontinuerlig blästring. Den övre behållaren matar kontinuerligt den nedre behållaren under blästringscykeln. En nivåindikator i den nedre behållaren aktiverar den övre. Strax under blästerns nedre behållare installerar klämventiler och en doseringsventil för blästermedel (styrd i sluten slinga).

En huvudluftventil installeras på den nedre behållarens grenrör, som är anslutet till det så kallade “blandarröret”. Varje anslutning utrustas med en backventil. Varje behållare trycksätts och ansluts till varandra med stålrör och skapar ett separat luftsystem i blästern.

Inloppet till detta luftsystem har en tvåtums huvudluftventil och kan öppnas från HMI-kontrollpanelen och släpper då in tryckluften i tvåkammarblästern.

Nära huvudluftventilen installeras en fjärrstyrd reducerventil, (styrd av sluten slinga) som kan justeras från HMI-kontrollpanelen. Båda behållarna har en påfyllningskon som öppnas och stängs med hjälp av en tryckluftsdriven cylinder. Styrning av konerna sker automatiskt från kontrollpanelen med återkoppling till en nivåindikator.

I enlighet med EU-direktivet om tryckkärl, 2014/68/EU bör alla tryckkärl certifieras av ett anmält organ. Straaltechniek International B.V. levererar dessa kärl i enlighet med dessa bestämmelser, som har certifierats av Det Norske Veritas, som även har utfört tester på tillämpliga komponenter. Straaltechniek International B.V. levererar därmed en kulbläster som färdig utrustning, i enlighet med europeiska regelverk.

Frågor?

Om du har frågor, tveka då inte att kontakta en av våra specialister.

Hör av dig

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia

Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?