Skip to main content

Återvinning: klassificering efter storlek och form

Klassificering efter storlek

En enkel- eller flerkärnig spiralavskiljare i sidoröret separerar allt som är runt från allt som inte är det. Spiralavskiljaren använder sig av gravitationen och kräver varken el eller underhåll.

Vy över materialflödet: Material tillförs i matartratten längst upp i spiralavskiljaren. Materialet flödar sedan över en kon och delar upp materialet jämnt över de inre flänsarna. Med ökande hastighet avskiljs runt material som då rullar ut på större yttre flänsar och sedan ut i en utloppsränna på botten ned i en annan elevator.

Icke-runt material på de inre flänsarna släpps ut i en central utloppsränna på botten. Detta material samlas upp som avfall.

Klassificering efter storlek

Det börjar med en 60 centimeter lång skaksikt i två nivåer för att på ett effektivt sätt avskilja använda kulor efter storlek. Skaksilen får blästermedlet från återvinningssystemet som häller ut det på den övre nivån.

Större kulor och skräp fastnar på den övre silen och transporteras till en avfallsbehållare via en ränna. Återanvändbara och mindre kulor passerar genom den övre silen till den nedre där endast återanvändbara kulor fastnar, avskiljs och transporteras till silon över tvåkammarblästern. Mindre kulor och skräp passerar gnom den nedre silen och fångas upp på plåten, varpå de transporteras till en avfallsbehållare via en ränna.

Frågor?

Om du har frågor, tveka då inte att kontakta en av våra specialister.

Hör av dig

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia

Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?