Skip to main content

Helautomatisk extern och intern kulpening av landningsställ

För den sydengelska grenen av det franska multinationella bolaget SAFRAN utvecklade Straaltechniek International en helautomatisk kulpeningsmaskin. Denna maskin blästrar landningsställ både internt (‘djuphål’) och externt i en enda process.

SAFRAN

Med 70 000 anställda och en omsättning på en miljard euro är SAFRAN en global marknadsledare inom luftfart, försvar och säkerhet. Med flera högteknologiska innovationer utformar, tillverkar och underhåller bolaget bland annat landningsställ. De har kunder som Airbus och Boeing. Drygt varannan sekund landar ett flygplan med landningsställ från SAFRAN.

Kulpening

Landningsställ är ett perfekt exempel på produkter som utsätts för olika laster. Så för att säkerställa en säker landning måste komponenterna ha lång ekonomisk livslängd, samt vara tillförlitliga och robusta, men det finns även en växande efterfrågan på lättare vikt. Kulpening är centralt för att uppnå detta, samt för att förbättra motståndskraften mot sprickbildning och brott.

‘Marknaden ställer allt högre krav på kundanpassad ytbehandling. Här ligger tyngdpunkten på kostnadsbesparingar och hög kvalitet. Som specialist inom området står Straaltechniek International för innovativa lösningar med hög grad av automatisering och robotisering.’

(Marco Wildhagen, Försäljningschef på Straaltechniek International)

Innovativ design

Kulpeningsmaskinen som utvecklats är ytterligare ett underverk med avseende på teknisk påhittighet och innovation. Sex styrda axlar kommunicerar med en vagn på vilken landningsställen placerats, så att blästringen utförs helt automatiskt. Samtidigt blästras komponenterna både externt och internt.

Med ett särskilt ‘roterande munstycke’ kan hål med en diameter på mindre än 8 mm (!) blästras. Blästermedlet återvinns dessutom helt automatiskt och återklassificeras efter diameter och form.

Kontakta ossTillbaka till kundreferenser
Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?