Skip to main content

Integritetspolicy för Straaltechniek International
Senast ändrad: 20 maj 2018

Denna policy (i kombination med våra allmänna villkor) utgör grunden för hur Straaltechniek behandlar de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du skickar in till oss. Läs noggrant genom följande för att förstå hur Straaltechniek behandlar personuppgifter.

‘Personuppgifter’ syftar på uppgifter om dig personligen (namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, m.m.). Det bör betänkas att vår integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden som ett resultat av lagändringar. När sådan ändring sker kommer vi att uppdatera vår integritetspolicy för att hålla dig informerad om ändringarna. Vi rekommenderar därför att du regelbundet kontrollerar denna sida.

Denna policy gäller insamlingen och mer allmänt behandlingen av personuppgifter för vanliga syften, såsom att skicka information som du begärt via vår webbplats/webbutik, eller information som du kan ha begärt av vår försäljnings- och/eller inköpsavdelning i form av offerter, ritningar, avtal/beställningar, orderbekräftelser, fakturor, m.m.

Insamling och användning av personuppgifter
1.1 Allmänt

Du kan skicka in information genom att fylla i formulär på våra webbplats eller genom att kontakta oss via telefon, e-post eller andra sätt. Detta innefattar information som du lämnar när du skickar en begäran, kontaktar för försäljnings-/inköpsavdelning eller ingår ett avtal om leverans av varor eller tjänster. De personuppgifter som du skickar kan utgöra ditt namn, företagsnamn, adress, e-postadress, telefon-/faxnummer, handelskammarnummer, IBAN-kod eller momsregistreringsnummer, som vi kan behöva för att kunna leverera våra varor eller tjänster och/eller kunna besvara din förfrågan.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i några andra syften än dem som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter.

I vissa fall kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter till externa parter (när så krävs). Detta är fallet när vi arbetar med externa tjänsteleverantörer. Externa tjänsteleverantörer kan endast använda dina personuppgifter för att utföra relevanta tjänster. De kan inte använda eller vidarebefordra dina uppgifter oavsett vilka dessa relevanta tjänster är.

1.2 Användning av IP-adress

Vi kan komma att använda din IP-adress för att diagnosticera problem med vår server och administrera vår webbplats. En IP-adress är numerisk kod som identifierar din dator.
Din IP-adress kommer inte att användas i några andra syften.

DELNING av dina uppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, om detta inte krävs för att tillhandahålla en tjänst eller uppfylla ett avtal.

Skydd av uppgifter och säkerhet
Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla personuppgifter i vår databas hela tiden är så tillförlitliga, korrekta och fullständiga som möjligt, samt för att skydda våra databasers integritet och säkerhet.

Våra servrar och databaser skyddas av säkerhetsteknik som är helt i linje med de senaste tekniska standarderna.

Vi tar dataskydd på oerhört stort allvar inom företaget. Våra anställda och kontrakterade tjänsteleverantörer lyder under sekretess och efterlever samtliga lagenliga dataskyddsbestämmelser.

Icke desto mindre kan vi inte helt garantera skydd mot förlust, missbruk, obehörigt yppande eller förstörelse av uppgifter, även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra detta.

DINA RÄTTIGHETER: åtkomst och rättelser
Så snart vi har tagit emot din skriftliga begäran kommer vi att be dig bekräfta din identitet för att säkerställa att vi inte röjer dina personuppgifter för utomstående. Vi kommer därefter att tillhandahålla en översikt över de personuppgifter som vi har om dig. Vi kommer även att rätta, ändra eller ta bort personuppgifter som inte stämmer.

Din begäran kommer att behandlas inom 30 dagar.

Om du vill ha en översikt över dina personuppgifter eller önskar rätta dem, eller om du har frågor om denna integritetspolicy eller hyser oro över hur vi behandlar dina personuppgifter, kan skicka ett mejl till vårt dataskyddsombud via info@straaltechniek.net.

DINA RÄTTIGHETER: rätt till information och radering (rätten att bli bortglömd)
Du kan när som helst kostnadsfritt få information om dina uppgifter. Naturligtvis kan be oss blockera, rätta eller radera personuppgifter som vi har om dig. Dessutom kan du när so helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Detta gör du genom att mejla till info@straaltechniek.net.

Din begäran kommer att behandlas inom 30 dagar.

Vi svarar gärna på eventuella frågor som du har om hur vi behandlar personuppgifter.

Det bör hållas i åtanke att författningsbestämmelser som rör dataskydd och hur externa parter (såsom Google) hanterar uppgifter när som helst kan komma att ändras. Vi rekommenderar därför att man håller sig informerad om författningsbestämmelser och dessa företags policyer.

Var vi lagrar dina personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Den tid under vilken vi lagrar dina personuppgifter
Straaltechniek lagrar personuppgifter under den förvaringstid som föreskrivs i lag efter vilken samtliga personuppgifter raderas. Ekonomiska uppgifter, specifikt information om beställningar, lagras under den tid som bestämts av myndigheterna på sju (7) år och raderas sedan.

Insamling av uppgifter genom Google Analytics
Vår webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst. Både Google och Google Analytics använder sig av cookies. Google Analytics samlar in information om ditt operativsystem, webbläsare, IP-adress, tidigare besökt webbplats (hänvisnings-URL) samt datum och tid då du besökte vår webbplats. Google använder sig av denna information för att analysera hur du använder vår webbplats, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och erbjuda andra tjänster som rör användandet av webbplatsen och internet. Google vidarebefordrar denna information till tredjepartsaktörer som enligt lag måste behandla sådana uppgifter eller som kommer att behandla uppgifterna för Googles räkning. Denna användning är anonymiserad eller använder sig av pseudonymer.

Mer information om Googles användning återfinns här: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Insamling och lagring av användaruppgifter
För att optimera vår webbplats samlar vi in och lagrar uppgifter såsom datum och tid då du besökte webbplatsen och den sidan från vilken du kom till vår webbplats. Detta görs anonymt utan att användaren av webbplatsen kan identifieras.

Klagomål
Om du har klagomål rörande hur Straaltechniek International har behandlat personuppgifter kan du anmäla detta till den nederländska dataskyddsmyndigheten via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia

Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?