GN-slunghjul®: Optimal prestanda i jämförelse med traditionella slunghjul

Under ett antal år har Straaltechniek International haft nära samarbeten med OEM-tillverkare inom branschen i syfte att förbättra teknik, blästermedel och processer. Vi har utvecklat det unika GN-slunghjulet®, en slungblästerturbin med extremt hög effektivitet och utökad ekonomisk livslängd.

Impeller

Styrhylsa

Stöd över hela skovelbredden

Böjda, utbytbara skovlar

Hög effektivitet och förbättrat flöde

GN-slunghjulet® är utrustat med böjda hårdmetallskovlar och sinnrikt stöd för skovlarna. Denna innovation förbättrat flödet och förlänger skovlarnas ekonomiska livslängd avsevärt. Detta innebär att Gn-slunghjulet® har hög effekt, låg energikonsumtion, minimala underhållskostnader och är särskilt lämpad för skarpkantig stålsand. Dessutom kan tiden för skovelbyte hållas nere till ett minimum, eftersom användaren kan byta ut dem på plats utan att turbinen behöver tas isär.

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia