Skip to main content

Blästerskåp av industriell kvalitet

Standardblästerskåpet, det automatiska blästerskåpet och det helt robotiserade blästerskåpet eller till och med det stora blästerskåpet. Först och främst ser du nedan vad vi menar med dessa alternativ. Du kan omedelbart klicka dig igenom det blästerskåp du väljer. Du kommer att upptäcka hur mycket som är möjligt på vägen.

Standardblästerskåpet har vanligtvis en kapacitet mellan 570 och 1000 liter. Blästerskåpet har många applikationer för många material; stål, plast, gummi, glas, metall, trä, etc. I ett blästerskåp kan du blästra manuellt eller automatiskt.

Vårt mål är att leverera blästerskåpet som perfekt matchar dina önskemål. Både ett standardblästerskåp och fullständig anpassning är möjliga.

Varför välja Straaltechniek?

 • Robust kvalitet
 • Mycket bra förhållande mellan pris och kvalitet
 • Reservdelar och service
 • Hela blästerskåpet med ventilation är ”Made in Holland”
 • Leverans från lager

Standardblästerskåp med ventilation

 • Finns i lager
 • Injektions- eller tryckblästringsskåp
 • Blästerskåp från 570 till 1000 liter
 • Lämplig för olika typer av blästermedel
Kolla in alternativen

Automatiserat blästerskåp

 • Alternativ med roterande korg, vridbord, rulltransportör eller skjutdörrar
 • Helautomatisk blästring
 • Även blästring med robot är möjlig
 • Blästring med aluminiumoxid,glaspärlor men även kulpening är möjlig
Kolla in alternativen

Komplett blästerhall

 • Blästerhall >3m
 • Optimerad funktion
 • Kundanpassade
 • Se våra referenser
Kolla in alternativen

Blästerskåp för manuell blästring

Blästerskåpen finns i två utföranden; injektor- eller tryckblästring. Injektorblästring utförs med hjälp av ett venturi-munstycke där blästermedlet sugs in i munstycket. Tryckblästring utförs med hjälp av att tryckluft och blästermedel trycksätts samtidigt och blandas i luftflödet i blästerapparaten. Detta är en mer effektiv metod och används för en kontinuerlig drift och för komplexa detaljer. Med andra ord är ett injektorskåp lämpligt för låg produktion och ett tryckluftsskåp är lämpligt för högre produktion.

Injektorskåpblästerskåp SK900

Detta blästerskåp är helt komplett och redo att användas efter anslutning av el och tryckluft. Ett professionellt, manuellt blästerskåp för uppruggning, rengöring, rostavlägsnande, mattning, avgradning och polering av arbetsstycken. Detta är ett blästerskåp som är lämpligt för olika typer av blästermedel, inklusive korund- och glaspärlor. Blästerskåpet fungerar enligt injektorprincipen.

Läs mer

Injektorblästerskåp SKIF 1250

Blästerskåpet levereras inklusive ventilation och återvinningssystem för blästermedel. Detta professionella blästerskåp med utsug är lämpligt för manuell uppruggning, rengöring, rostborttagning, mattning, avgradning och polering av arbetsstycken. Blästerskåpet är perfekt för olika typer av blästermedel (korund, glaspärlor, keramiska pärlor, stålkorn, zirkoniumsand, plastblästringsmedia etc.).

Läs mer

Tryckblästringsskåp Venti-Compact

Detta blästerskåp är utrustat med en cyklon. Cyklonen separerar det återanvändbara blästermedlet och dammet. Blästermedlet är i en sluten krets och mängden blästermedel är justerbar. Genom att använda den modernaste typen av Straalmeester®-tryckbläster, är du säker på en exakt mängd av blästermedel.

Läs mer

Automatisera ditt blästerskåp för högre effektivitet

Vill du få ut mer av ditt blästerskåp? Då erbjuder Straaltechniek International många lösningar. Med vårt robotblästerskåp kan du till exempel ställa in helautomatisk blästring för din process. Detta påskyndar och förenklar blästerprocessen. Blästerkåpet med roterande korg säljs till ett mycket överkomligt pris. Klicka igenom och kontakta oss för att lära dig mer om möjligheterna!

Vilket blästerskåp väljer jag för min produkt?

Din specifika produkt har ett betydande inflytande på vilken kategori för blästerskåp du ska välja.
Det finns ännu fler möjligheter för att optimera ditt blästerskåp.

Blästerskåp med roterande korg.

Med ett blästerskåp med roterande korg kan du blästra automatiskt om du har många små produkter. Stort antal kan blästras i satser samtidigt. Ett blästermunstycke säkerställer en automatiserad blästring.

Läs mer

Blästermaskin med vridbord

Straaltechniek International förser också blästerskåpet med roterande bord. Detta gör det enkelt att rotera arbetsstycket i blästerskåpet. Elektrisk strömbrytare med timer 0-10 min, fotbrytare och 2 dörrars säkerhetsbrytare.

Version med inbyggt vridbord eller vridbord på rullbana. Satellitalternativ är också möjliga!

Läs mer

Blästerskåp med genomloppsfunktion

Blästerskåpet är utrustat med luckor för längre produkter. Skåpets framsida kan till stor del öppnas för enkel åtkomst och inspektion av produkten. Rulbanor på båda sidor av blästerskåpet kan anpassas helt. Följande alternativ är också möjliga här:

 • Efterfilter
 • Anpassade luckor
 • Rullbanor
 • Robot
 • Övriga alternativ
Läs mer

Blästerskåp med genomloppsfunktion

Straaltechniek International tillverkar också blästerkåp med integrerad rullbana och luckor för längre produkter. Detta gör att produkten lätt kan transporteras genom maskinen för god tillgänglighet och produktinspektion. Rullbana kan anpassas helt. Även detta blästerskåpet kan kompletteras med efterfilter, anpassade luckor mm.

Läs mer

Blästermaskin för invändig blästring

För produkter som måste blästras eller kulpenas från insidan. Men även tankar eller tryckkärl. Detta kräver särskilda funktioner för att säkerställa blästerskåpets prestanda och produktivitet. Straaltechniek International har stor erfarenhet av att blästra insidan av produkter. Blästerskåpet är utformat helt efter dina specifikationer.

Läs mer

Blästerskåp med flera munstycken

I vissa fall är det mest effektivt med oscillerande blästermunstycken. I andra fall är det mer lämpligt med flera fasta blästermunstycken. Straaltechniek International har byggt upp stor erfarenhet och kompetens inom automatisk blästring med flera munstycken. Blästerskåpet erbjuder oöverträffade möjligheter för automatisk blästring så att era kostnader minimeras.

Läs mer

Blästermaskin med indexerande bord

Vi har redan genomfört många projekt med denna typ av bläster där en eller flera produkter blästras. Denna blästermaskin är lämplig vid batch-blästring. Vi ser till att alla rörliga delar är väl skyddade mot slitage.

Läs mer

Blästermaskin med skjutdörr

Att ha din blästermaskin utrustad med en skjutdörr och produkthållare i ett är ett annat alternativ vi erbjuder. Större produkter kan lätt blästras med denna form av automatisering. Passar perfekt i kombination med ett roterande bord och robot.

Läs mer

Blästermaskin med robot

Straaltechniek International är specialiserat på blästring och metallisering i Europa. Vi har en unik meritlista inom robotblästring för krävande applikationer. Vi är en relativt liten organisation med specialistkunskap, så du är säker på att vi fullt ut uppmärksammar dina önskemål och krav. Klicka vidare för foton, alternativ och referenser!

Läs mer

Konfigurera ert blästerskåp

Vi levererar automatiska blästermaskiner till många kunder. Detta kombineras ofta med anpassning och intensiv kommunikation och teknisk kreativitet. Det finns många aspekter att tänka på för att bestämma det bästa valet av bläster för erat behov:

 • Mängden produkter som ska blästras per timme eller per dag bestämmer storlek, antal och typ av blästermunstycken.
 • Typ av blästermedel bestämmer sedan modell av blästermunstycke, men också vinkeln på uppsamlingskonan. Denna vinkel påverkar i sin tur blästerskåpets höjd och bredd.
 • Typ av blästermedel och renhet hos produkten avgör också damm-mängd. Damm-mängden bestämmer i sin tur ventilationens utförande. Detta avgör i sin tur om ventilationen kan väljas enligt standardutförande, eller om blästerskåpet och ventilationen måste utformas helt separat.
 • Din lokal påverkar naturligtvis också blästerskåpets utformning. Produktens mått och vikt är naturligtvis också viktiga.
 • Plockrobot för lastning och lossning av blästermaskinen är av stor betydelse. Hänsyn bör tas till placering av dessa maskiner i förhållande till varandra.
 • Slutligen kan du också tänka på miljökrav för blästerskåpet. Ett slående exempel är en kund som hade byggt sin blästermaskin internt och sedan vände sig till oss med följande problem. Hela produktionshallen påverkades av buller när blästermasknen var i drift. Munstyckena som användes var 10 mm, så att ljudet i detta fall översteg 90 dBA. Detta upplevdes som mycket irriterande.

Möjligheterna för automatisering av blästermaskinen är nästan oändliga. Vilken typ av automatisering som bäst kan tillämpas beror på din produkt och önskemål. Dessutom är det viktigt att titta på volymerna av produkten som ska blästras och om det finns många olika variationer i produkten. Med din kunskap om produkten och vår erfarenhet av blästerteknik och automatisering av blästermaskiner, når vi alltid den bästa lösningen.

ATEX

 • Vi kan hjälpa er att kartlägga riskerna för explosioner i blästermaskinen eller i filtret.
 • Mycket damm skapas under blästerprocessen. Detta damm består av många kornstorlekar. Vi mäter denna kornstorlek och beskriver den i partikelstorleksfördelningen. Det kan i förväg bestämmas med ett dammprov om det kan orsaka explosioner. I vissa proportioner av syre och damm kan en explosiv blandning bildas. Detta måste tas med i beräkningen av blästermaskinen eller filterinstallationen. Om Atex riktlinjer (t.ex. ATEX 114) måste följas måste blästermaskinen vara utrustad med till exempel förstärkningar, tryckavlastning, extra sensorer och jordkablar. Filtrets fläkt måste också vara gnistfri och måste följa riktlinjerna för fläktar. En explosionskanal kan behöva läggas till blästermaskinen för att skingra flammorna och tryckvåg.
 • En explosion förhindras i ett ATEX-klassat filter. Om en explosion ändå inträffar måste man se till att explosionen sker på ett kontrollerat sätt, varigenom ingen osäker situation kan uppstå för personalen. På så sätt kan din maskin aldrig utgöra någon fara!
 • Vi kan testa dammblandningens explosivitet redan innan du beställer blästermaskin! På detta sätt kan du i förväg veta vad blästermaskin och filter måste klara.
 • Kontakta oss!

Ovanstående faktorer formar din blästermaskin

Kontakta oss för mer information.

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia

Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?