Skip to main content

Blästermedel för alla tillämpningar

Vilket blästermedel är bäst för mitt arbete? Vad blir resultatet av ett visst blästermedel i kombination med min blästringsmetod? Straaltechniek International utför tester och kan bistå med råd om den bästa blandningen av blästermedel.

Egna tester och kontroller
Vi har vårt egen fullt utrustade testavdelning för blästring, med eget laboratorium. Baserat på tester av era produkter kan vi bistå med rådgivning rörande vilket blästermedel och vilken kornstorlek och blästerprocess som är lämpligast för er. Vi kan till exempel fastställa vilken kvalitet på blästermedel och vilka inställningar på blästern som är bäst. Vi kan även jämföra resultatet med en blästringsstandard (SIS) som etablerats i förväg. Vi skriver en labbrapport och delger er våra rekommendationer utifrån samtliga tester för att uppnå bästa resultat.

Kulpening
Kulpening är en speciell process där blästermedlet måste uppfylla mycket strikta krav, kornstorlek, homogenitet, hållbarhet och hårdhet för att nämna några. Straaltechniek International är experter på kulblästring och kan erbjuda goda råd om vilket blästermedel som krävs.

Stålkulor

För kulblästring av olika komponenter. Tillgängliga i ett brett utbud av specifikationer.

Datablad

Stålsand

För blästring av stålplåt och profiler, samt för gradning och rengöring av gjutgods.

Datablad

Rostfri stålsand/stålkulor

För rengöring av delar i rostfritt stål såsom gjutformar.

Datablad

Glaspärlor

Helt järnfritt blästermedel för att säkerställa att ingen rost kan bildas på den blästrade ytan. TIllämplig för rengöring, gradning, förbehandling, ytbehandling och satinmattering.

Datablad

Plastgranulat

För avmetallisering av ömtåliga material. Tillämpningar inom flyg- och fordonsindustri för blästring av tunnväggiga aluminiumprodukter.

Datablad

Keramiska blästermedel

Ett alternativ till glaspärlor. Keramiska blästermedel har högre hårdhetsgrad, vilket skapar mindre damm och spill.

Datablad

Aluminiumoxid

För rostborttagning, skapar en matt yta och rengör alla typer av ytor.

Datablad

Vit aluminiumoxid

Vit aluminiumoxid är den renaste formen av korund och används därför inom elektronik-, turbin- och flygindustri.

Datablad

Blandad aluminiumoxid

Består av en blandning av vit, rosa och brun aluminiumoxid, och är ett järnfritt alternativ för många sektorer inom blästring och slipning.

Datablad

Svart kiselkarbid

Består av kristallisk kiselkarbid, som tillverkas av kiselsand och petroleumkoks i en elektrosmältugn vid en temperatur på > 2 300°C.> 2 300°C. Kiselkarbid är järnfritt, kantigt och extremt hårt.

Datablad

Gjutjärnssand

Kantiga partiklar tillverkas genom att man pulvriserar järnkulor av större diameter. Den används för aggressiv ytrengöring.

Datablad

Sibasiv

Sibasiv är bauxit som smälts ned i en roterande brännugn. Det är ett tufft järnfritt blästermedel av naturliga mineraler.

Datablad

Olivin

För blästring av mycket smutsigt stål, rostfritt stål och aluminium. Idealiskt för att undvika att ytan blir för grov.

Datablad

Garnet

För våtblästring av byggnader. Garnet används även som blästermedel för blästring under högt tryck.

Datablad

Nötskalsgranulat

För rengöring, gradning och avmetallisering av föremål där ytan inte får skadas. Även mycket lämpat för rengöring efter formsprutning.

Datablad

VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Straaltechniek International Group

Vi kan erbjuda de mest avancerade lösningarna inom (high end-) metallbearbetningsindustrin och levererar skräddarsydda lösningar på varje specifikt problem.

Ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och serviceställen ger stöd vid genomförandet av våra mångskiftande projekt.

©2021 Straaltechniek International Group. Alla rättigheter förbehållna. Allmänna villkor. Integritetspolicy.

Utförande: Puntmedia

Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?