Skip to main content

Järnvägsunderhåll i Uzbekistan

För ett bolag som sysslar med underhåll av tåg för tyska järnvägsbolag hade deras underhållsinsatser länge varit ett jobb som krävt mycket arbetskraft.

Underhållet av tåg krävde mycket tid. Under en lång tid slipades vagnarna manuellt före målning. Leveransen av en ny och moderniserad underhållsverkstad sparade enormt mycket tid för bolaget, investeringen betalade sig snabbt.

Straaltechniek International utvecklade en helt integrerad anläggning för tvätt, blästring, spraymålning och torkning för underhåll av järnvägsvagnar. Mobila plattformar har monterats på väggen för att förenkla för operatören, så att samtliga delar av vagnen är lättåtkomliga. Rummet har även utrustats med ett komplett golv för transport av använt blästermedel. Detta innebär att blästermedlet kan återanvändas flera gånger innan det bortforslas som avfall.

På det hela taget var detta en enorm innovation för företaget. Med följande betydande fördelar:

  • Tidsvinst tack vare den integrerade processen för tvätt, blästring, sprutmålning och torkning
  • Förbättrad kvalitet genom optimal åtkomst till samtliga tågkomponenter
  • Miljövänlighet genom återanvändning av blästermedel och säker bortforsling
  • Bättre ergonomi genom (bland annat) mobila plattformar
  • Sammantaget ledde det till enorma besparingar!
Kontakta ossTillbaka till kundreferenser
Open chat
1
Kan vi hjälpa dig?
Kan vi hjälpa dig?