Skip to main content

Privacyverklaring Straaltechniek International
(laatste update 20 mei 2018)

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Straaltechniek worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Straaltechniek met persoonsgegevens omgaat.

De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, bedrijfsnaam, plaats, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet ons privacy beleid onderhevig gewijzigd. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden namelijk het verzenden van de door u gevraagde informatie via onze website/webshop of informatie die u opvraagt bij onze verkoopafdeling en of inkoopafdeling in de vorm van offertes, tekeningen, contracten/orders, opdrachtbevestigingen, facturen enz.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s) of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze verkoop/inkoopafdeling, een contract afsluit voor de levering van goederen en of diensten. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- faxnummer, kvk nummer, iban nummer, btw nummer bevatten, die nodig zijn om ons in staat te stellen u onze goederen en of diensten te verstrekken en of u antwoord te geven.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring wordt beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners. Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. Ze kunnen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van deze relevante services.

1.2 Gebruik van het IP-adres

We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert.
Uw IP-adres wordt voor geen andere doeleinden gebruikt.

DELEN van uw informatie
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Gegevensintegriteit en beveiliging
We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaarden.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften omtrent gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

UW RECHTEN: toegang en correcties
Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via info@straaltechniek.net of schrijf naar Straaltechniek International BV, Postbus 164, 4906 AD Oosterhout.

UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)
U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op via info@straaltechniek.net of schrijf naar Straaltechniek International BV, Postbus 164, 4906 AD Oosterhout

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan
We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan
Straaltechniek behoudt persoonsgegevens volgens de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen, na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek informatie over orders, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen.

Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Verzameling en opslag van gebruiksgegevens
Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

Klachten
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Straaltechniek International kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?

Straaltechniek International Groep

Wij bieden de meest geavanceerde oplossingen in de (high-end) metaalverwerkende industrie en leveren voor elk specifiek probleem maatwerk.

Een wereldwijd netwerk van verkoop- en servicepunten biedt ondersteuning bij het uitvoeren van onze zeer uiteenlopende projecten.

©2021 Straaltechniek International Groep. Alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden. Privacyverklaring.

Realisatie: Puntmedia

Open chat
1
Kunnen wij u helpen?
Kunnen wij u helpen?